Month: February 2018

Những Địa Điểm Du Lịch Hành Hương Công Giáo Linh Thiêng Nhất

Địa điểm hành hương công giáo nổi tiếng Việt Nam Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) Địa điểm hành hương công giáo, Nhà thờ đầu tiên mà chúng tôi phải nhắc đến đó là nhà thờ phát Diệm. Mặc dù là...

/ February 23, 2018