Category: Thiên Chúa Giáo

Sơ Lược Nguồn Gốc Thiên Chúa Giáo

Nguồn gốc Thiên Chúa Giáo, vì sao lại có tên gọi đó, điều đầu tiên chúng ta phải xét đến quá trình hình thành lịch sử ở Việt Nam. Từ Cơ Đốc Giáo được phân ra thành Công Giáo Rôma,...

/ May 22, 2018

Đạo Thiên Chúa Giáo Ở Việt Nam

Vì sao có Thiên Chúa Giáo? Thế kỉ XVI, những giáo sĩ từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào Việt Nam để truyền đạo (Thiên Chúa Giáo). Dù chỉ là bộ phận nhỏ nhưng việc truyền bá không gặp...

/ March 28, 2018

Thiên Chúa Giáo Là Gì? Vì Sao Hàn Quốc Mang Đậm Thiên Chúa?

Thiên Chúa Giáo là thuật ngữ lỏng lẻo thường dùng để chỉ Công Giáo Rôma nói riêng và Cơ Đốc giáo nói chung. Cách sử dụng các thuật ngữ này do các yếu tố lịch sử bắt nguồn từ việc Công...

/ January 29, 2018