Sơ Lược Nguồn Gốc Thiên Chúa Giáo

Nguồn gốc Thiên Chúa Giáo, vì sao lại có tên gọi đó, điều đầu tiên chúng ta phải xét đến quá trình hình thành lịch sử ở Việt Nam. Từ Cơ Đốc Giáo được phân ra thành Công Giáo Rôma, Thống Giáo Đông Phương Và kháng Cách. Tất cả đều thờ phụng và đấng tối cao đó chính là Thiên Chúa. Người được cho là cứu lấy cuộc đời của dân chúng, xả thân mình chỉ để xóa bỏ lỗi lầm cho họ.

Trong 3 nhánh ở trên thì tại đạo thiên chúa giáo ở Việt Nam, công giáo Rôma là được truyền bá đầu tiên. Người đứng đầu họ thờ kính được gọi là Thiên Chủ Giáo. Và vì thế lại có cái tên “Thiên Chúa Giáo”, được lưu giữ và truyền bá cho tới bây giờ.

Đức Chúa Trời với tấm lòng nhân hậu và tinh khiết

Theo như đức tin, chủ nghĩa duy tâm thì trời đất, vạn vật được hình thành không phải do tự nhiên mà được tạo nên bởi Đức Chúa Trời. Ngài được xem là đức tối thượng của vạn vật, ngài được quyền điều khiển tất cả trên thế gian này. Ngài có tấm lòng thân ái, rất yêu thương, là bậc tối cao chuẩn mực và vô cùng tinh khiết. Tất cả những gì về ngài bắt buộc phải hoàn hảo vì vậy ngài không thể chấp nhận lỗi lầm từ hành động, lời nói cho đến suy nghĩ.

Thế nhưng đã là con người thì không thể nào chuẩn mực và tinh khiết như ngài được, chắc chắn là phải có lỗi lầm vì vậy Đức Chúa Trời không thể ngồi yên, ngài đã quyết định cứu lấy nhân loại. Bằng cách sử dụng một Đức Thánh khác hay còn gọi là Chúa Giêxu đến nhân gian và chịu chết thay cho nhân chúng để đền lại lỗi lầm cho họ.

Một bật Thần Thánh vô tội thanh khiết đã chịu chết trên Thập Tự Giá để xóa mọi tội ác cho con người. Ngài đã không ngần ngại, chấp nhận hết đau thương để có thể rửa sạch tội cho bất cứ ai. Vì lòng thánh thiện ấy mà ngài đã vâng lời Cha để chết thay.

Vì sao lại gọi là Thiên Chúa Giáo?

Nếu như chúng ta trở về hiện tại và suy nghĩ. Ví dụ bạn đang là một kẻ có tội, dù là tội đó có liệt vào tội rất nặng hay rất nhẹ thì xét theo lý bạn vẫn có tội. Vậy thế nào đi nữa bạn đều phải chịu hình phạt nhưng nếu có một người nào đó đứng ra chịu tội thay cho bạn thì tội lỗi của bạn coi như được xí xóa. Thì đây cũng vậy, Chúa Giêxu vô tội nhưng đã đứng ra chịu chết thay cho bạn. Thành ra bạn sẽ không còn có tội gì nữa cả, mà bạn không có tội bạn sẽ không bị rơi vào hỏa ngục. Và đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời hướng loài người tới cái tinh khiết như Ngài.

Chắc chắn ai cũng biết rằng Đức Chúa Giêxu đã xuống nhân gian để chết thay và đền tội thay cho nhân loại. Nhưng sau 3 ngày ngài đã sống lại và trở về trời, đây là minh chứng Ngài đã đền tội thay cho nhân loại rồi. Đây cũng chính là sơ lược nguồn gốc thiên chúa giáo để bạn nắm rõ hơn sự hình thành nên Đạo.

Công Giáo Rôma, Thống Giáo Đông Phương Và kháng Cách dù cùng thờ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên mỗi nhánh lại có những phong tục thờ cúng riêng vì vậy bạn đừng nhầm lẫn mà gom tụ thành 1 nhé .