Giới Thiệu Về Ebenezerusa

Lịch sử của Ebenezer

Năm 1982, Đức Chúa Trời cho Gustav Scheller (một doanh nhân Thụy Sĩ sống với vợ, Elsa, ở Bournemouth, Anh) rằng kế hoạch và mục đích của Ngài là đưa người Do Thái trở về Israel, và rằng Ngài sẽ dùng Gustav để giúp Ngài làm như vậy. Năm 1991, Chúa phán với Gustav ở Giê-ru-sa-lem, “Bây giờ là lúc để bắt đầu giúp dân ta trở về từ vùng đất phía bắc”. Gustav hiểu rằng Vùng đất Kinh thánh của miền Bắc không chỉ được giới thiệu chủ yếu tới Nga mà còn bao gồm tất cả các nước thuộc Liên bang Xô viết cũ (fSU). Đáp lại lời này từ Chúa, Scheller đã thành lập Ebenezer Operation Exodus, một tổ chức Kitô giáo quốc tế, liên tôn giáo, với mục đích giúp người Do Thái trở về Israel.

Từ khi thành lập, Thiên Chúa đã giúp Ebenezer giúp hơn 138.000 người Do Thái làm aliyah (từ tiếng Do Thái để “đi lên”, như tăng dần lên Jerusalem.) Bằng đường biển và trên các chuyến bay do Cơ quan Do thái của Israel tài trợ.

Gustav Scheller MP3

Gustav Scheller MP3

Tại sao giúp người Do Thái trở về xứ sở của Israel? Nhiều Kinh Thánh bày tỏ lời hứa của Đức Chúa Trời rằng một ngày nào đó Ngài sẽ mang dân sự của Ngài trở về xứ sở Ngài ban cho họ. Ví dụ:

“Đừng sợ, vì tôi ở cùng anh; Tôi sẽ mang con cháu của bạn từ phía đông, và thu thập bạn từ phía tây; Tôi sẽ nói ở phía bắc, “Hãy cho họ lên!” Và ở phía nam, “Đừng giữ họ lại!” Mang theo các con trai của tôi từ xa, và các con gái của tôi từ tận cùng trái đất. (Isaiah 43:5-6)

“Tôi sẽ thu thập các bạn từ các quốc gia và mang bạn trở lại từ các nước mà bạn đã bị phân tán, và tôi sẽ trả lại cho bạn đất của Israel một lần nữa.” (Ezekiel 11:17)

Đây là điều mà Chủ quyền nói: “Hãy xem, tôi sẽ vẫy tay chào dân ngoại, tôi sẽ giơ biểu ngữ của mình lên dân tộc; họ sẽ mang con trai của bạn trong vòng tay của họ và mang con gái của bạn trên vai của họ. ”(Isaiah 49:22).

Thực tế là người Do Thái lại sống như một quốc gia trên đất Israel là bằng chứng về sự trung thành của Đức Chúa Trời đối với Lời của Ngài. Sự phục hồi của Israel có ý nghĩa sâu sắc đối với Giáo Hội và là bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống trong thời kỳ tiên tri.

Ebenezer Hôm nay

Ebenezer bắt đầu với chỉ ba người vào năm 1991, nhưng hiện nay có một Hội đồng quốc tế, 13 căn cứ tại Liên Xô cũ và 50 văn phòng hoạt động trên toàn thế giới với một đội ngũ hơn 150 tình nguyện viên và nhân viên.

Văn phòng quốc gia và khu vực được lan truyền trong suốt fSU. Các tổ chức phối hợp các nhóm làm việc và tình nguyện viên, tổ chức các yêu cầu vận chuyển, và là trung tâm của Exodus hoạt động trong khu vực của họ. Các văn phòng là nơi tiếp xúc quan trọng cho cộng đồng và gia đình Do Thái, cũng như cho các nhà thờ hỗ trợ công việc của Ebenezer.

Trong những năm gần đây, Ebenezer Operation Exodus đã bắt đầu hỗ trợ người Do Thái tích cực hơn từ phương Tây. Tại Ethiopia, Nam Phi, Vương quốc Anh, và hiện tại với các trung tâm trung tâm ở Mỹ, Ebenezer đang hỗ trợ aliyah và chuẩn bị giúp đỡ với số lượng lớn người.

Tuyên bố mục đích

Mục đích của cuộc hành quân Ebenezer Exodus là khuyến khích và giúp người Do Thái trở về xứ sở của Israel từ vùng đất phía bắc và tất cả các quốc gia khác, và tuyên bố mục đích của Đức Chúa Trời cho sự trở lại của họ.

 

 

 

Quỹ khẩn cấp Ebenezer Hoa Kỳ được công nhận bởi Tổ chức trách nhiệm tài chính quốc gia

Quỹ khẩn cấp Ebenezer Hoa Kỳ có chứng nhận đầy đủ với Hội đồng phúc âm về trách nhiệm giải trình tài chính (ECFA). Sự công nhận ECFA dựa trên các tiêu chuẩn bảy của ECFA về quản lý có trách nhiệm; bao gồm trách nhiệm giải trình tài chính, minh bạch, quản trị hội đồng quản trị và quản lý quỹ đạo đức. Chúng tôi xin được đưa vào thành viên của chúng tôi một bộ cam kết [trong số các vấn đề liên quan đến aliyah khác] hỗ trợ những người có gia đình bị bức hại vì là người Do Thái, Dan Busby, chủ tịch ECFA cho biết.

ECFA, được thành lập năm 1979, cung cấp chứng nhận cho các tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu của Thiên chúa giáo thể hiện sự tuân thủ một cách trung thực các Tiêu chuẩn ECFA liên quan đến trách nhiệm tài chính, gây quỹ và quản trị hội đồng quản trị. Để biết thêm thông tin về ECFA, bao gồm thông tin về công nhận và danh sách các thành viên được ECFA công nhận, hãy truy cập www.ECFA.org hoặc gọi 1-800-323-9473.